• Aquest curs pretèn ampliar i reforçar els coneixements d'Economia desde la vessant d'aprenentatge virtual i col.laboratiu

  • Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs
  • Aula de clase virtual del alumnado de 4e1. Curso escolar 2008-2009.
  • ¿Crees que no sabes estudiar? ¡Pues no te preocupes! Todo puede aprenderse.

    Creus que no saps estudiar? Doncs no et preocupis! Tot es pot aprendre.
  • Aquest és l'espai col·laboratiu de treball dels socis i simpatitzants de TransEducaMundi.