• Món fracturat


    L'escalfament global del planeta ens duu a plantejar-nos si les
    energies que estem utilitzant actualment són prou netes i si és
    possible trobar alternatives en aquest àmbit. Ho comprovem junts?