Andreu Rabassa Julià - cofundador

 

Nascut a Mataró i ex alumne de l'escola Pia de Santa Anna, vaig cursar els meus estudis universitaris a la Facultat de Ciències Químiques de la UB. Pels volts de l'any 1996 vaig començar la meva tasca d'educador a l'ensenyament secundari obligatori i postobligatori, i al llarg d'aquests anys de docència he anat copsant diverses realitats en funció dels tipus de centres en què he treballat. Actualment sóc professor especialista en Ciències Naturals a l'ESO i docent de Química al Batxillerat. Donada l'altíssima probabilitat que tenim els llicenciats en ciències de tirar endavant la docència de crèdits variables a l'ESO relacionats amb les TICC, xino-xano he anat formant-me, sovint de forma autodidacta i altres vegades de forma reglada, en el coneixement de les TICC i en la seva aplicació pedagògica, el que podríem anomenar tecnopedagogia. Des de l'any 2005, cal dir que també m'he dedicat a la formació de formadors pel que fa a les tecnologies de la informació, la comunicació i el coneixement.

També sóc membre fundador de TransEducaMundi i la meva tasca diària es pot apreciar visitant l'Androweb, l'entorn virtual d'ensenyament/aprenentatge amb què treballo.

 

 

Descarregar CV Andreu Rabassa

Entrevista a Andreu Rabassa

Transcripció de l'entrevista

 

TransEducaMundi

¡CSS Válido! Valid XHTML 1.0 Strict