Què oferim

 

A banda de l'assessorament i el disseny tecnopedagògics, de la formació i de l'educació en i amb les TICC, TransEducaMundi, com a organització sense ànim de lucre que és, compta entre els seus objectius principals el d'oferir un servei a la societat civil (i especialment a la comunitat educativa):

 

  • apropant-la a les noves tecnologies i al seu ús educatiu i formatiu per a tothom, amb un sentit crític i responsable, independentment de l'edat i de la formació de les persones usuàries;

 

  • fomentant una actitud oberta a la innovació i a l'aprenentatge constants, al treball col·laboratiu i a la creació de coneixement;

 

  • promovent un comportament actiu a la xarxa existent d'entorns virtuals d'aprenentatge col·laboratiu (EVAC).

 

Concretament, posem a disposició de tothom alguns cursos virtuals oberts sobre temàtiques diverses, com ara Orientació familiar sobre infants, joves i mitjans, Educar en i amb TICC, etc.

 

També obrim l'accés a:

 

 

 

 

 

 

 

 

D'interès general i sobretot específic, tant els weblogs i microblogs com els vídeos, les notícies i els espais web estan especialment relacionats amb el món de l'educació, de les TICC i de l'Educació en Comunicació. A més, els espais web seleccionats apareixen etiquetats al nostre marcador social i sovint són comentats per nosaltres de manera acurada. D'altra banda, les presentacions de diapositives corresponen a les ponències sobre Educació en Comunicació i TICC del nostre equip, i també inclouen recursos d'alfabetització digital.

 

A més, tant les persones associades a TransEducaMundi com les que hi col·laboren poden rebre formació i suport en matèria de TICC i obrir cursos virtuals a TransEducaMoodle, entorn en el qual poden allotjar-los i utilitzar-los amb llur alumnat.

 

Finalment, davant la demanda creixent per part del nostre alumnat i ex alumnat professional de l'educació, des del curs 2009-2010 oferim un servei d'allotjament i ús educatiu de cursos telemàtics de formació per a alumnat d'Educació Formal i/o No Formal a la plataforma virtual TransEducaMoodle. Si desitgeu rebre més informació sobre aquest servei, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us facilitarem tant les condicions com les tarifes que oferim.

 

TransEducaMundi

¡CSS Válido! Valid XHTML 1.0 Strict